ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ
Βιολογικά χοιρινά

Βιολογικά χοιρινά

Τρόπος εκτροφής

Για να χαρακτηριστεί ένα κρέας ως βιολογικό πρέπει:

- Να είναι πιστοποιημένο από την αρμόδια αρχή ελέγχου για όλη τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας του.

- Η εκτροφή των ζώων βασίζεται στην ευζωία τους.

- Προέρχεται από εκτροφές στις οποίες δεν γίνεται χρήση φαρμάκων, αυξητικών παραγόντων ή άλλων πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων

- Οι ζωοτροφές πρέπει να μην προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες αλλά να προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς σύνθετα λιπάσματα ή φυτοφάρμακα

- Κατά τη σφαγή πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι εγκεκριμένες σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις

- Η αλυσίδα από το σφαγείο μέχρι τη λιανική πώληση παρακολουθείται κι εφαρμόζεται πλήρως το σύστημα ιχνηλασιμότητας από τεμάχιο του κρέατος μέχρι το ζώο από το οποίο προέρχεται.Βιολογική κτηνοτροφία

Στην βιολογική κτηνοτροφία, οι κτηνοτρόφοι επιμένουν στον υγιεινό τρόπο εκτροφής. Με αυτό τον τρόπο εκτρέφονται τα βιολογικά γουρούνια - χοίροι χωρίς αντιβιοτικά και βλαβερές για τον καταναλωτή τροφές που παραμένουν και συγκεντρώνονται μέσα από την τροφική αλυσίδα στα τρόφιμα συμβατικής εκτροφής που φθάνουν στο τραπέζι μας.

 

Βιολογικό κρέας

Το κρέας αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής του ανθρώπου και το βιολογικό κρέας αποτελεί την διέξοδο του καταναλωτή από τα σύγχρονα διατροφικά σκάνδαλα στην κτηνοτροφία όπως η νόσος των τρελών αγελάδων και τα οποία έχουν οδηγήσει τον καταναλωτή σε απόγνωση.